Instrukcja podglądu wyników przez internet

Możliwość podglądu wyników przez internet dotyczy badań analitycznych opłaconych przez pacjenta i wykonywanych w naszym laboratorium. Nie dotyczy natomiast badań wykonywanych u naszych podwykonawców. Do podglądu wyników w wersji elektronicznej konieczne jest podanie podczas rejestracji w laboratorium numeru PESEL pacjenta, oraz kartka otrzymana w rejestracji „Potwierdzenie odbioru badań laboratoryjnych. Upoważnienie do odbioru wyników badań”, ponieważ znajduje się na niej kod do logowania.

Po kliknięciu na naszej stronie internetowej linku „Sprawdź wyniki on-line” następuje przekierowanie do strony logowania użytkownika do systemu. W polu „Użytkownik”wpisujemy nr PESEL osoby, której badanie dotyczyło. W polu „Hasło” wpisujemy ciąg liczb podany na „Potwierdzeniu” jako „KOD” - druga linia poniżej „Nazwiska i imienia Pacjenta”. Po wpisaniu danych naciskamy przycisk „LOGIN”. Po wybraniu daty i rodzaju badania pojawia się nam na ekranie podgląd wydruku w formacie pdf wraz z ikonką drukuj, którą wybieramy jeśli chcemy wydrukować wynik badania.

Zgodnie z ustawą o dokumentacji medycznej wynik badania analitycznego musi być opatrzony pieczęcią oraz odręcznym podpisem diagnosty zatwierdzającego wynik lub opatrzony podpisem elektronicznym, w związku z powyższym udostępniony przez Laboratorium DIAGMED podgląd wyniku oraz możliwość jego wydruku należy traktować tylko informacyjnie. Zalecamy odbiór oryginału wyniku podpisanego przez diagnostę.